نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(ایران متافو)

امتیاز 0 از 5
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(ایران متافو)       تاریخ:  9 آذرتا 12آذر 1401   مجری : شرکت نمانگر    وب سایت

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت وصنعت آبکاری

امتیاز 0 از 5
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت وصنعت آبکاری       تاریخ:  9 آذرتا 12آذر