بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

امتیاز 0 از 5
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران   تاریخ:  9 مهر تا 12 مهر  1401 مجری : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

امتیاز 0 از 5
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست   تاریخ:  30 شهریورتا 2 مهر  1401 مجری : میلاد مبتکر شرق      وب