بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ورزش وتجهیزات ورزشی

امتیاز 0 از 5
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ورزش وتجهیزات ورزشی تاریخ: 14 تیر تا 17 تیر 1401     مجری: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

امتیاز 0 از 5
پنجمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تاریخ:  5 تیر تا 8 تیر 1401 مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان شماره

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه

امتیاز 0 از 5
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه تاریخ:  2 مرداد تا 5 مرداد1401 مجری : شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید شماره

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

امتیاز 0 از 5
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تاریخ: 5 الی 8 تیر 1401 مجری: شرکت پیشرو مبتکران چیستا شماره

چهارمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی وصنایع وابسته

امتیاز 0 از 5
چهارمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی وصنایع وابسته تاریخ:  2 مرداد تا 5 مرداد1401 مجری : شرکت

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان

امتیاز 0 از 5
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان تاریخ:  23 تیر تا 26 تیر 1401 مجری : شرکت پیشگامان صنعت

نمایشگاه تخصصی بین المللی توانمندیهای صادراتی صنایع کوچک ومتوسط

امتیاز 0 از 5
نمایشگاه تخصصی بین المللی توانمندیهای صادراتی صنایع کوچک ومتوسط تاریخ:  5 تیر تا 8 تیر 1401 مجری: شرکت میثاق فریوران    

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور وصنایع وتجهیزات وابسته

امتیاز 0 از 5
یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور وصنایع وتجهیزات وابسته تاریخ:  14 تیر تا 17 تیر 1401 مجری: اتاق تعاون ایران شماره تماس : 02122662845